ਮਣੀਪੁਰ ਟੈਲੀ

0/60 SEATS

(60 ਸੀਟਾਂ)

ਗਠਜੋੜ
ਜਿੱਤ + ਲੀਡ
+/- 2017
ਹੜਤਾਲ ਦਰ*
ਪਾਰਟੀ
ਜਿੱਤ + ਲੀਡ
+/- 2017
ਹੜਤਾਲ ਦਰ*

**ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ/ਲੀਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਤੀਜੇ [+]
KhundrakpamHeingangKhuraiKshetrigaoThongjuKeiraoAndroLamlaiThangmeibandUripokSagolbandKeishamthongSingjameiYaiskulWangkheiSekmaiLamsangKonthoujamPatsoiLangthabalNaoriya pakhanglakpaWangoiMayang imphalNambolOinamBishnupurMoirangThangaKumbiLilongThoubalWangkhemHeirokWangjing tenthaKhangabokWabgaiKakchingHiyanglamSugnuJiribamChandelTengnoupalPhungyarUkhrulChingaiSaikulKarongMaoTadubiKangpokpiSaituTameiTamenglongNungbaTipaimukhThanlonHenglepChurachandpurSaikotSinghat
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
    ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ