Home /News /career /

Army Recruitment 2022: 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 107 ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ

Army Recruitment 2022: 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 107 ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ

Indian Army Recruitment 2022: ਆਰਟੀਲਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਸਿਕ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦਿਓਲਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ (Indian Army) ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਹੈ।

Indian Army Recruitment 2022: ਆਰਟੀਲਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਸਿਕ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦਿਓਲਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ (Indian Army) ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਹੈ।

Indian Army Recruitment 2022: ਆਰਟੀਲਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਸਿਕ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦਿਓਲਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ (Indian Army) ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
 • Share this:

Indian Army Recruitment 2022: ਆਰਟੀਲਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਸਿਕ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦਿਓਲਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ (Indian Army) ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਸੀ, ਮਾਡਲ ਮੇਕਰ, ਕਾਰਪੇਂਟਰ, ਕੁੱਕ, ਰੇਂਜ ਲਾਸਕਰ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਆਰਟੀ ਲਾਸਕਰ, ਬਾਰਬਰ, ਵਾਸ਼ਰਮੈਨ, ਐਮਟੀਐਸ, ਸਾਈਸ, MTS ਲਸਕਰ (Indian Army Recruitment) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ indianarmy.nic.in ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਲਿੰਕ https://indianarmy.nic.in/Site 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ http://www.davp.nic.in/WriteReadData/ADS/eng_10612_3_2122b.pdf ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਲ 107 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ - 22 ਜਨਵਰੀ

ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ.- 27

ਮਾਡਲ ਮੇਕਰ - 01

ਤਰਖਾਣ - 02

ਕੁੱਕ - 02

ਰੇਂਜ ਲਾਸਕਰ - 08

ਫਾਇਰਮੈਨ - 01

ਆਰਟੀ ਲਸਕਰ - 07

ਨਾਈ - 02

ਵਾਸ਼ਰਮੈਨ - 03

ਐਮਟੀਐਸ- 46

ਸਾਇਸ - 01

ਐਮਟੀਐਸ ਲਸਕਰ - 06

ਉਪਕਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ - 01

ਭਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ


 • ਲੋਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ (LDC) ਪੱਧਰ - ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ @ 35 wpm ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ @ 30 wpm ਨਾਲ।

 • ਮਾਡਲ ਮੇਕਰ - ਭੂਗੋਲ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ।

 • ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਪੱਧਰ- ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ।

 • ਕੁੱਕ - ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 • ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ - ਸਾਰੇ ਕੈਨਵਸ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ।

 • ਸਾਈਸ ਪੱਧਰ - ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ।

 • ਨਾਈ - ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ।

 • ਧੋਬੀ - ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ।

 • MTS (ਹੈੱਡ ਗਾਰਡਨਰ) - ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ।

 • ਲਸਕਰ, ਐਮਟੀਐਸ - ਸਟੇਟ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ।


ਤਨਖਾਹ


 • LDC - ਲੈਵਲ-2 ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - 19,900- 63,200 ਰੁਪਏ

 • ਮਾਡਲ ਮੇਕਰ - ਲੈਵਲ-2 ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - 19,900- 63,200 ਰੁਪਏ

 • ਤਰਖਾਣ - ਲੈਵਲ-2 ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - 19,900- 63,200 ਰੁਪਏ

 • ਕੁੱਕ - ਲੈਵਲ-2 ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - 19,900- 63,200 ਰੁਪਏ

 • ਰੇਂਜ ਲਾਸਕਰ - ਲੈਵਲ-1 ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - 18,000- 56,900 ਰੁਪਏ

 • ਫਾਇਰਮੈਨ - ਲੈਵਲ-2 ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - 19,900-63,200 ਰੁਪਏ

 • ਆਰਟੀ ਲਸਕਰ - ਲੈਵਲ-1 ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - 18,000- 56,900 ਰੁਪਏ

 • ਨਾਈ - ਲੈਵਲ-1 ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - 18,000- 56,900 ਰੁਪਏ

 • ਧੋਬੀ - ਲੈਵਲ-1 ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - 18,000- 56,900 ਰੁਪਏ

 • MTS - ਲੈਵਲ-1 ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - 18,000- 56,900 ਰੁਪਏ

 • ਸਾਈਸ - ਲੈਵਲ-1 ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - 18,000- 56,900 ਰੁਪਏ

 • MTS ਲਸਕਰ - ਲੈਵਲ-1 ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - 18,000- 56,900 ਰੁਪਏ

 • ਉਪਕਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ - ਲੈਵਲ-1 ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - 18,000- 56,900 ਰੁਪਏ

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Career, Government job, Indian Army, Jobs, Recruitment