Home /News /career /

ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਹ ਵਪਾਰ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਮਦਨ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ

ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਹ ਵਪਾਰ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਮਦਨ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ

Business: ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ...

Business: ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ...

Business: ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:


ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ...

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਇੱਕ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਮੋਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟ ਵਰਗ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਗ੍ਰਹਿ (ਛਪਾਹ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ,ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਮੋਮ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
  • ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

  • ਖੇਤਰੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਜੋ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ।

  • ਮੌਜੂਦਾ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

  • ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਛਪਾਕੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

  • ਆਪਣੀ ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਮੋਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।

  • ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਮਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • ਆਪਣੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ-ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਮ, ਸ਼ਾਹੀ ਜੈਲੀ, ਪ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਜਾਂ ਬੀ ਗਮ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦਾ ਪਰਾਗ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਓਗੇ।

ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ = 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਉਪਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਮਾਓਗੇ

ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 85% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ‘ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀ ਬੋਰਡ (ਐਨਬੀਬੀ) ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ 'ਤੇ 80 ਤੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।


Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Business, Business idea, Career, Jobs