Home /News /career /

UPSC 2021: ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਜਾਰੀ

UPSC 2021: ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਜਾਰੀ

UPSC ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨ 2021: ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, UPSC ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਮੇਨ) 2021 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ upsc.gov.in 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

UPSC ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨ 2021: ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, UPSC ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਮੇਨ) 2021 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ upsc.gov.in 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

UPSC ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨ 2021: ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, UPSC ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਮੇਨ) 2021 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ upsc.gov.in 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  • Share this:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: UPSC ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨ 2021: ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, UPSC ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਮੇਨ) 2021 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ upsc.gov.in 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। UPSC ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2021 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ:

ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ - ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ - ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ

(i) ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੁਢਲੀ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ) - ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੁੱਖ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ।

(ii) ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ) - ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੁੱਖ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ/ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਲੇਖ ਕਿਸਮ ਦੇ 9 ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੇਪਰ ਯੋਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਪਰਾਂ (ਪੇਪਰ-1 ਤੋਂ VII) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ/ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੁੱਖ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ/ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਟਰਵਿਊ/ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ/ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 275 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ)।

ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਮੁੱਖ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਲਿਖਤੀ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ/ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਟੈਸਟ) ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Career, Civil, Exams, Upsc