Home /News /career /

Business Idea: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਰੇਗਾ ਕਮਾਈ ਨਾਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ

Business Idea: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਰੇਗਾ ਕਮਾਈ ਨਾਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ

Business Idea: ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ (Invest) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (Flower business) ਦੀ।

Business Idea: ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ (Invest) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (Flower business) ਦੀ।

Business Idea: ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ (Invest) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (Flower business) ਦੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Business Idea: ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ (Invest) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (Flower business) ਦੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਗਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ (Business) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ GST ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000-15000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ 2-3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 6-8 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Business, Business idea, Career, Investment