Home /News /career /

Bank PO Jobs: ਬੈਂਕ ਪੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੰਝ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹ Tips

Bank PO Jobs: ਬੈਂਕ ਪੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੰਝ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹ Tips

 Bank PO Jobs

Bank PO Jobs

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਓ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • Share this:

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਓ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ PO ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ PO ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਬੈਂਕ ਪੀਓ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ: ਬੈਂਕ ਪੀਓ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਬੈਂਕ PO ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ: PO ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 200 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਘੰਟਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਮੁੱਖ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ/ਆਰਥਿਕਤਾ/ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


ਇੰਟਰਵਿਊ: ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


ਬੈਂਕ ਪੀਓ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੰਝ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ


-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ: ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।


-ਬੈਂਕ ਪੀਓ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।


ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ: ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਕੋਡਿੰਗ-ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


GK ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿਓ: ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Bank, Govt Jobs, Jobs, Jobs in india, Jobs news