• Home
  • »
  • News
  • »
  • career
  • »
  • RULES ABOUT PENSION SCHEME IN YOUR EPFO ACCOUNT MONEY DEDUCTED FROM PF PROVIDENT FUND AS PART OF SALARY GH AS

EPFO: PF ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ! ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ?

EPFO: PF ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ! ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ?

EPFO: PF ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ! ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ?

  • Share this:

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੋ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਭਾਵ ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਭਾਵ ਈਪੀਐਸ।


ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ...


ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਕੱਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?


ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਕੱਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?


ਜੇ ਨੌਕਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ 19 ਅਤੇ 10 ਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕੱਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਜੇ ਨੌਕਰੀ 9 ਸਾਲ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?


ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ, 9 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ।


ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ?


ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।


ਪੀਐਫ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪੀਐਫ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ.

Published by:Anuradha Shukla
First published: