ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟਾਂ `ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ: Study

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ 20 ਮਿੰਟ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਵਿਚ 27 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟਾਂ `ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ: Study

 • Share this:
  ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਦਸਤਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

  ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ N95 ਮਾਸਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, N95 ਮਾਸਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। N95 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ N95 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਵਿਚ 25 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

  ਡੈਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸਰਜਿਕਲ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ `ਚ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਖਿਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਰ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੀ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਰੋਸੋਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।

  Omicron ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ 20 ਮਿੰਟ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਵਿਚ 27 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
  Published by:Amelia Punjabi
  First published:
  Advertisement
  Advertisement