ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ITR-V ਫਾਰਮ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟੇਟਸ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ITR-V ਫਾਰਮ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟੇਟਸ 

  • Share this:
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੈਧ ਜਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 6 ਮੋਡਸ ਵਿੱਚੋਂ, 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਓਟੀਪੀ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਈਵੀਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈਟੀਆਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਈਵੀਸੀ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈਟੀਆਰ-ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਧਾਰ OTP, EVC, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, Dement Account ਜਾਂ ATM ਤੋਂ ਆਪਣੀ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ITR V ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ITR-V ਫਾਰਮ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਰਸੀਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ITR V ਫਾਰਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੀਲੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ITR-V ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ITR V ਫਾਰਮ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ITR-V ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ITR-V ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ…

-www.incometax.gov.in/iec/foportal 'ਤੇ ਜਾਓ

-ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ 'Our Services' ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ (ITR) Status ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

-ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇ ਹੋਏ ITR ਦਾ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ITR ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ OTP ਆਵੇਗਾ। OTP ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

-OTP ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ITR ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ITR-V ਫਾਰਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ 'ITR ਵੈਰੀਫਾਈਡ' ਦਿਖਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ 'ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ' ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਤੁਹਾਡਾ ITR-V ਫਾਰਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:
Advertisement
Advertisement