Home /News /explained /

Salary Protection Insurance: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭ? ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ

Salary Protection Insurance: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭ? ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ

Salary Protection Insurance: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭ? ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ

Salary Protection Insurance: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭ? ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ

Salary Protection Insurance:  ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮੇਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਹੋਰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ।

  • Share this:
Salary Protection Insurance:  ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮੇਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਹੋਰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?
ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅੱਪ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਿਆਦ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ) ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਮਿਆਦ (ਟਰਮ ਪਲਾਨ) ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੂੰ, ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਤ ਲਾਭ (ਇਕਮੁਸ਼ਤ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਦ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਸਿਕ-ਘਰ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ (ਇੱਕ ਗੈਰ-ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਲਈ), ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੁਣੀ ਗਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਇਸ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ, ਮਾਸਿਕ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 106 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 53,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 56,180 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ। ਹੁਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 7.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਤ ਲਾਭ ਅਤੇ 63,124 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। (ਬੀਮਾਨਿਤ ਮੌਤ ਲਾਭ = ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਣਾ = 12 X 63,124 = 757,488 ਰੁਪਏ)।

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਤਨਖਾਹ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Business, Insurance, Insurance Policy, Salary

ਅਗਲੀ ਖਬਰ