Home /News /health /

Side Effects Of Lemon: ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਪਰਹੇਜ਼

Side Effects Of Lemon: ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਪਰਹੇਜ਼

Side Effects Of Lemon:

Side Effects Of Lemon:

ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਖੱਟਾ ਸੁਆਦ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

  • Share this:

ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਖੱਟਾ ਸੁਆਦ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਖਾਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ...

-ਨਿੰਬੂ ਬਹੁਤ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਐਸੀਡਿਟੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਐਸਿਡ ਰੀਫਲਕੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਸਰ ਜਾਂ ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੱਟੇ ਫਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸਿਡ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਸਮੇਤ ਐਸਿਡਿਕ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ psoralens ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫਾਈਟੋਫੋਟੋਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਛਾਲੇ, ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਝੁਲਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Health, Health care, Health care tips, Health news, Lemon, Lemonade