Home /News /health /

Tuberculosis: ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੱਛਣ

Tuberculosis: ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੱਛਣ

Tuberculosis sign and symptoms [ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ]

Tuberculosis sign and symptoms [ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ]

ਟੀਬੀ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਲੇਟੈਂਟ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਟੀਬੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

World Tuberculosis Day 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਪਦਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀ.ਬੀ. ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਸ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਟੀਬੀ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਬੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:


-ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਗਮ ਆਉਣਾ ਜੋ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

-ਬਲਗ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ

-ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ

-ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ।

-ਬੁਖਾਰ, ਠੰਢ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ।

-ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲਗਣੀ

-ਥਕਾਵਟ

-ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ


ਟੀਬੀ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਲੇਟੈਂਟ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਟੀਬੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 100% ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਬੀ ਗੁਪਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Published by:Drishti Gupta
First published:

Tags: Health care, Health care tips, Health news