Home /News /health /

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Heart Failure ਹੋਣਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Heart Failure ਹੋਣਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Heart Failure: ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ : ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਵਰਗੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਦਾ ਇਲਾਜ : ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਸੀਜੀ, ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਦਿਲ ਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂਚ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕੇਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੇਸਮੇਕਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Published by:Tanya Chaudhary
First published:

Tags: Health, Heart, Lifestyle