Home /News /health /

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ, ਜਾਣੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਟਿਪਸ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ, ਜਾਣੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਟਿਪਸ

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਣੇਪਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਣੇਪਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਾਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 • Share this:

  Pregnancy and Obesity: ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਭਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਕਸਰਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਐਸਟਰ ਸੀਐਮਆਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਡਾ. ਐਨ ਸਪਨਾ ਲੂਲਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ-


  ਮੋਟਾਪਾ ਕੀ ਹੈ?


  ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਧਣ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 25 ਅਤੇ 29.8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ BMI ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਦੀ ਕੈਟਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ BMI ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਧ ਰਹੇ BMI ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  • 30–34.9BMI ਵਾਲੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • 35–39.9 BMI ਵਾਲੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  • 40 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ BMI ਵਾਲੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


  ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ


  ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਾਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ-


  ਗਰਭਕਾਲੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ


  ਗਰਭਕਾਲੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


  ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ


  ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਗਰਭਕਾਲੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


  ਮੈਕਰੋਸੋਮੀਆ


  ਮੈਕਰੋਸੋਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


  ਗਰਭਕਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ


  ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਗਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਕਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਕਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਜਣੇਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਲੇਟਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


  ਔਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ


  ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਹ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।


  ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਸ


  ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


  ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ


  ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


  ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ  1. ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  2. ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਸੈਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  3. ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  4. ਗਰਭਵਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ​ ਵਾਲੀਆਂਔਰਤਾਂਖੰਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਖੰਡ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

  5. ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਣੇਪਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  First published:

  Tags: Baby Planning, Obesity, Pregnancy