Home /News /international /

Ajab-Gajab: ਔਰਤ ਨੇ Escort ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਮਾਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਪਾਲਦੀ ਹੈ 45 ਬਿੱਲੀਆਂ

Ajab-Gajab: ਔਰਤ ਨੇ Escort ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਮਾਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਪਾਲਦੀ ਹੈ 45 ਬਿੱਲੀਆਂ

Ajab-Gajab: ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ (England) ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਮ (England woman works as escort keeps pet cats) ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਐਸਕਾਰਟ (Escort) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਲੀ ਦੀਆਂ 45 ਬਿੱਲੀਆਂ (Adult Industry worker looks after 45 cats) ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ।

Ajab-Gajab: ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ (England) ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਮ (England woman works as escort keeps pet cats) ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਐਸਕਾਰਟ (Escort) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਲੀ ਦੀਆਂ 45 ਬਿੱਲੀਆਂ (Adult Industry worker looks after 45 cats) ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ।

Ajab-Gajab: ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ (England) ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਮ (England woman works as escort keeps pet cats) ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਐਸਕਾਰਟ (Escort) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਲੀ ਦੀਆਂ 45 ਬਿੱਲੀਆਂ (Adult Industry worker looks after 45 cats) ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Ajab-Gajab: ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ (England) ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਮ (England woman works as escort keeps pet cats) ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਐਸਕਾਰਟ (Escort) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਲੀ ਦੀਆਂ 45 ਬਿੱਲੀਆਂ (Adult Industry worker looks after 45 cats) ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ।

37 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਈਸਟ Lancashire ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਟ ਇੱਕ ਐਸਕਾਰਟ (Escort) ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੈਪ ਡਾਂਸਰ (Lap Dancer) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਪ ਡਾਂਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ (Cat) ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬੈਡ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ।

ਕੈਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਤ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਐਸਕਾਰਟ ਗਰਲ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਐਸਕਾਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

45 ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਟ: ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ 45 ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਾਲ ਸਕੇ।

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Ajab Gajab News, England, Pet animals, World news