Home /News /international /

ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ, ਧੀ ਨੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼!

ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ, ਧੀ ਨੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼!

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਂਡਿਸ ਲੇ ਕਲਾਰਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਂਡਿਸ ਲੇ ਕਲਾਰਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਂਡਿਸ ਲੇ ਕਲਾਰਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਗਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਛਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਂਡਿਸ ਲੇ ਕਲਾਰਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੈਂਡਿਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਪੈਕਟ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਕਾਲੀ ਪਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਪਰਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਪਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਂਡਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਲਤ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੈਂਡਿਸ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਗਰੇਟ ਨਾ ਪੀਣ। ਇਹ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਖੂਬ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਧ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪਰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Ajab Gajab News, Lifestyle, Smoking, World news

ਅਗਲੀ ਖਬਰ