Home /News /lifestyle /

Summer Vacation `ਚ ਬਣਾਓ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀਜ਼ਾ

Summer Vacation `ਚ ਬਣਾਓ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀਜ਼ਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਪੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਪੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਪੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਟੀਨ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਾਪੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਪੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਰ

ਮਾਲਦੀਵ (Maldives)

ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਜਾਂ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹਾਟ ਹਨੀਮੂਨ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮਾਲਦੀਵ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਰੀਸ਼ਸ (Mauritius)

ਟਾਪੂਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਰੇਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਟਾਪੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ​​ਵਾਟਰਫਾਲਸ, ਰਾਇਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਫਿਜੀ (Fiji)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜੀ ਆਈਲੈਂਡ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ (Trinidad and Tobago)

Twins Islands ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਪੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ, ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਟਾਪੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਸੇਸ਼ੇਲਸ (Seychelles)

ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਇਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖੋਜਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Maldives, Summer 2022, Tour, Travel