• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • A SINGLE WOMAN CANNOT GET OFF THE TRAIN WITHOUT A TICKET TTE READ THE RULES GH RUP AS

Indian Railway: ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ TTE, ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਯਮ

Indian Railway: ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Indian Railway: ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ TTE, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ

  • Share this:
Indian Railway: ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਟਰੇਨ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਟੀਈ (TTE) ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਟਰੇਨ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TTE ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ?
ਟਰੇਨ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਟਰੇਨ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਟੀਈ (TTE) ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ TTE ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ।

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਲ 1989 'ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ 'ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਟੀਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਆਰਪੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ?
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਏਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਚ ਵਿਚ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟਿਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਟੀਈ (TTE) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ IRCTC ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published by:rupinderkaursab
First published: