Home /News /lifestyle /

Alzheimer's Affects On Sex Life: ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

Alzheimer's Affects On Sex Life: ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

Alzheimer's Effect On Sex Life: ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

Alzheimer's Effect On Sex Life: ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

Alzheimer's Affects On Sex Life:  ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਕਸਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Alzheimer's Affects On Sex Life:  ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਕਸਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਈਪਰਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ : ਕਈ ਵਾਰ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥਰਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੱਥਰਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੱਥਰਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ । ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ।, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Health, Health care, Health care tips, Health news, Human sexuality, Lifestyle