Home /News /lifestyle /

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ (Facial Redness) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ (Facial Redness) ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲੀ (Facial Redness) ਖੁਜਲੀ, ਜਲਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਦਾਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ (Facial Redness) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ (Facial Redness) ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲੀ (Facial Redness) ਖੁਜਲੀ, ਜਲਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਦਾਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ।

ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

  • Rosacea

  • ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ

  • ਸਨਬਰਨ

  • ਖੁਜਲੀ

  • ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਲਰਜੀ

  • ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

  • ਦਾਦ

  • ਐਕਸਫੋਲੀਏਸ਼ਨ (ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰਬਿੰਗ)

  • ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ (Facial Redness) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਠੀਕ?


ਘਰ 'ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ (Facial Redness) ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲੀ (Facial Redness) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਓ
ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਸਕਿਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

ਐਂਟੀ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਚੁਣੋ
ਮੇਕਅਪ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾਂ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੰਧ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਚੰਗੀ ਹੈ।

ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲੀ (Facial Redness) ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਜੋ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ
ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਲੀ (Facial Redness) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਜਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਿੱਚ ਰਿਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਰਾਬ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Beauty, Beauty tips, Skin, Skin care tips, Summer care tips

ਅਗਲੀ ਖਬਰ