Home /News /lifestyle /

Long Covid Symptoms: ਸਾਵਧਾਨ! ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ

Long Covid Symptoms: ਸਾਵਧਾਨ! ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ

Long Covid Symptoms: ਸਾਵਧਾਨ! ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ

Long Covid Symptoms: ਸਾਵਧਾਨ! ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ

Long Covid Symptoms: ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Long Covid Symptoms: ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ 'ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਛਣ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ...

ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਿੰਕ : ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਐਲਰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਕਣ ਅਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ-ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਕਾਰਨ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਖਾਈਏ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ, ਬੀਅਰ, ਅਲਕੋਹਲ, ਮੀਟ, ਪੁਰਾਣਾ ਚੀਜ਼, ਤਲੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਅਕਸਰ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਰਸਾਇਣਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਉਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਲਰਜੀ, ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ, ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ​​ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਲਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਸੰਤਰੇ, ਮਿਰਚ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਬਰੋਕਲੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸੇਬ, ਅੰਗੂਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਤੇ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਆਪਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Ccoronavirus, Coronavirus Testing, Health, Health care, Health care tips, Health news