Home /News /lifestyle /

High Cholesterol Warning: ਸਾਵਧਾਨ! ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ

High Cholesterol Warning: ਸਾਵਧਾਨ! ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ

High Cholesterol Warning: ਸਾਵਧਾਨ! ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ

High Cholesterol Warning: ਸਾਵਧਾਨ! ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ

High Cholesterol Warning : ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ, ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

High Cholesterol Warning : ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ, ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੱਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਨੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ...

ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ : ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਝਰਨਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਰਨਾਹਟ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਝਰਨਾਹਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ : ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸੈਲੂਲਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਤਪਾਦ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਈਬ੍ਰੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

ਨਹੁੰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਮਨੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੁੰਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ । ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Health, Health care, Health care tips, Health news, Health tips, Lifestyle