Home /News /lifestyle /

Teenager Child: ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ ਦੋਸਤ, ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

Teenager Child: ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ ਦੋਸਤ, ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

Teenager Child: ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ ਦੋਸਤ, ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

Teenager Child: ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ ਦੋਸਤ, ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ (Adolescent) ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਣ ਪੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ (Adolescent) ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਣ ਪੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ, ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-

ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਰ ਮੂਡ ਦਾ ਸਾਥ

ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚਾ ਪਲ-ਪਲ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੋਸਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਟੂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੋਸਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਲ ਕਰਨ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Child, Children, Parenting, Parenting Tips, Parents

ਅਗਲੀ ਖਬਰ