Home /News /lifestyle /

Beauty Tips: ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਗਲੋਇੰਗ ਸਕਿਨ ਲਈ ਇੰਝ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਵੇਸਣ ਦਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ

Beauty Tips: ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਗਲੋਇੰਗ ਸਕਿਨ ਲਈ ਇੰਝ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਵੇਸਣ ਦਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿਚ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ubtan ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੈ. ਪਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੋਨਰ, ਸਕ੍ਰਬਰ ਅਤੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿਚ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ubtan ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੈ. ਪਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੋਨਰ, ਸਕ੍ਰਬਰ ਅਤੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿਚ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ubtan ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੈ. ਪਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੋਨਰ, ਸਕ੍ਰਬਰ ਅਤੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Skin Care Tips: ਕਈ ਲੋਕ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਮਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੇਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਣ ਦਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ (Gram Flour facials) ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਇੰਗ ਸਕਿਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵੇਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੇਸਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੇਸਣ ਨਾਲ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ।

ਚਨੇ ਦੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰੋ

ਵੇਸਣ ਕਲੀਨਰ

ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਨੇ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਚਮਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਟੇ 'ਚ 1 ਚੱਮਚ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰਾ ਧੋ ਲਓ।

ਵੇਸਣ ਦਾ ਟੋਨਰ

ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਟੋਨ ਕਰਨਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੋਲੇ ਦਾ ਟੋਨਰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਚਮਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਟੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।

ਵੇਸਣ ਦਾ ਸਕਰਬਰ

ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਨੇ ਦੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਸਕਰਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚਨੇ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਸਕਰਬਰ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡੈੱਡ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਚਮਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਟੇ 'ਚ 1 ਚੱਮਚ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਓਟਸ (Oats), 2 ਚੱਮਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ 1 ਚੱਮਚ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਰਬ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।

ਵੇਸਣ ਦਾ ਫੇਸ ਪੈਕ

ਫੇਸ ਪੈਕ ਲਗਾਉਣਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਫੇਸ ਪੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਚੱਮਚ ਚਨੇ ਦੇ ਆਟੇ 'ਚ 1 ਚੱਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ 1 ਚੱਮਚ ਕਰੀਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।

Published by:Tanya Chaudhary
First published:

Tags: Beauty, Fashion tips, Lifestyle, Skin care tips