Home /News /lifestyle /

Parenting Tips: ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਭੁੱਖ, ਜਾਣੋ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

Parenting Tips: ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਭੁੱਖ, ਜਾਣੋ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

Parenting Tips: ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਭੁੱਖ, ਜਾਣੋ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

Parenting Tips: ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਭੁੱਖ, ਜਾਣੋ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

Causes of Loss of Appetite in Kids: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Causes of Loss of Appetite in Kids: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕਿਡਜ਼ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ)।

ਉਹ ਚਿਪਸ, ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ਾ, ਜੰਕ ਫੂਡ, ਚਾਕਲੇਟ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਪੈਕਡ ਫੂਡਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਮੋਮਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਪੇਟ ਫਲੂ, ਦਸਤ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ, ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਬਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਲਣ, ਖੁਜਲੀ, ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਚਿੜਚਿੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ

ਬੱਚੇ ਸਨੈਕਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕਸ ਦਿਓ। ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਚਿਪਸ। ਸੈਂਡਵਿਚ ਜਾਂ ਬੇਕਡ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੂਪ, ਗਿਰੀਦਾਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਮੈਦੇ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਕੂਕੀਜ਼।

ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਨੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਰੱਖੋ।

ਮੂੰਗਫਲੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਕਰੀਮ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ ਖੁਆਓ।

ਹੈਲਦੀ ਫੈਟ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰ ਵੀ ਵਧੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਕੇਲਾ, ਦਹੀਂ, ਅੰਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨਪਸੰਦ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੂਦੀ, ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ।

ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਝਿੜਕੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਿਓ।

ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨੈਕਸ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਖਾਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Child, Children, Health, Health tips, Lifestyle