Home /News /lifestyle /

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 'ਚ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Protein Supplement ਲੈਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ : ਅਧਿਐਨ

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 'ਚ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Protein Supplement ਲੈਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ : ਅਧਿਐਨ

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 'ਚ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Protein Supplement ਲੈਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ : ਅਧਿਐਨ

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 'ਚ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Protein Supplement ਲੈਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ : ਅਧਿਐਨ

ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿਊਕੈਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿਊਕੈਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ BMJ ਓਪਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ (ਖੰਡ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਉਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਜੋ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੁਲਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਐਨ : ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ, ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਰ : ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਊਕੈਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਡਾ. ਡੈਨੀਅਲ ਵੈਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Diabetes, Health, Health care tips, Health news, Lifestyle

ਅਗਲੀ ਖਬਰ