Home /News /lifestyle /

ਘੱਟ ਬਜਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ

ਘੱਟ ਬਜਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਕੁਝ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ (Foreign Tours) ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਰਅਸਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ।

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਫਤ ਹਨ।

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯਾਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ।

ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ Sea Adventure

ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਦੀਵ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਹਸ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Nepal, Singapore, THAILAND, Tourism, Travel