Home /News /lifestyle /

Bike Tire Care: ਬਾਈਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

Bike Tire Care: ਬਾਈਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

Bike Tire Care: ਬਾਈਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

Bike Tire Care: ਬਾਈਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

Bike Tire Care: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਲਈ ਟਾਇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਗੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਘਿੱਸ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਟਿਪਸ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
Bike Tire Care: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਲਈ ਟਾਇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਗੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਘਿੱਸ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਟਿਪਸ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ : ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਹੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲਈ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।

ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ : ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਰਬੜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਓ।

ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ : ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਬੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਰ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ : ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਓ। ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵ੍ਹੀਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ : ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ 'ਚ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਟਾਇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Auto, Auto industry, Auto news, Automobile, Superbike

ਅਗਲੀ ਖਬਰ