Business Idea: ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, 80% ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਨਾਫਾ

Business Idea: ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਫਰੋਜ਼ਨ ਪੀਜ਼ (Frozen Peas) ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Business Idea: ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, 80% ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਨਾਫਾ

  • Share this:
Business Idea: ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਫਰੋਜ਼ਨ ਪੀਜ਼ (Frozen Peas) ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਮਟਰ (Green Peas) ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੋਜ਼ਨ ਮਟਰਾਂ (Frozen Peas) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ, ਮਟਰ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣਾ, ਧੋਣਾ, ਪੈਕਿੰਗ ਆਦਿ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਮਟਰਾਂ (Frozen Peas) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇ ਮਟਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਹਰੇ ਮਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮਟਰਾਂ ਜਾਂ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਟਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਲਣ, ਧੋਣ, ਉਬਾਲਣ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਟਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰੇ ਮਟਰ ਛਿੱਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟਰ ਛਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਮਟਰ ਛਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮਟਰ ਜਾਂ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਮਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੱਕ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ -40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ?
ਫਰੋਜ਼ਨ ਮਟਰ (Frozen Peas) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 50-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋਕ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Published by:rupinderkaursab
First published: