Home /News /lifestyle /

Business Idea: ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ, ਮੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਨਰਮੀ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੈ ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ

Business Idea: ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ, ਮੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਨਰਮੀ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੈ ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ

ਵੇਫਰਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਫਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੁਕੰਦਰ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਪਪੀਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੇਫਰਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਫਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੁਕੰਦਰ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਪਪੀਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੇਫਰਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਫਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੁਕੰਦਰ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਪਪੀਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵੇਫਰਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਫਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੁਕੰਦਰ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਪਪੀਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲੂ, ਗਾਜਰ, ਚੁਕੰਦਰ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਧੋਣ, ਮਸਾਲਾ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਾਭ

100 ਕਿਲੋ ਵੇਫਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 100 ਕਿਲੋ ਵੇਫਰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 50-60 ਕਿਲੋ ਵੇਫਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7,500-8,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਜਲੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000-6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Business, Business idea, Investment, MONEY, Startup ideas