Home /News /lifestyle /

Credit Score ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਲੈਣ `ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੋ ਆਪਣਾ Credit Score

Credit Score ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਲੈਣ `ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੋ ਆਪਣਾ Credit Score

Credit Score ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਲੈਣ `ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੋ ਆਪਣਾ Credit Score

Credit Score ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਲੈਣ `ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੋ ਆਪਣਾ Credit Score

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਕਤ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 750 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਕਤ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 750 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਰੱਖੋ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (CUR) ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਵਧਾਓ

ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ OTP, CVV ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।

Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Credit Card, Financial planning, Investment, Lifestyle, MONEY