Home /News /lifestyle /

Coffee Side Effects: ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ? ਜਾਣੋ ਅਸਲ ਸੱਚ

Coffee Side Effects: ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ? ਜਾਣੋ ਅਸਲ ਸੱਚ

Coffee Side Effects: ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ? ਜਾਣੋ ਅਸਲ ਸੱਚ

Coffee Side Effects: ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ? ਜਾਣੋ ਅਸਲ ਸੱਚ

Coffee Side Effects:  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੌਫੀ (Coffee) ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਫੀ (Coffee) ਪੀਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਫੀ (Coffee) ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Coffee Side Effects:  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੌਫੀ (Coffee) ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਫੀ (Coffee) ਪੀਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਫੀ (Coffee) ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ?

Stylecrase.com ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਫੀਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 300 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਫੀਨ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਫੀ (Coffee) ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਫੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੱਪ ਕੌਫੀ (Coffee) ਦਾ ਸੇਵਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Cafe coffee day, Coffee, Health, Health care, Health care tips, Health news