• Home
 • »
 • News
 • »
 • lifestyle
 • »
 • CANCER CURE NOT ENOUGH 7 TIMES RISK OF HEART DISEASE BY AGE 45 STUDY GH AP

ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਸਕ: ਅਧਿਐਨ

ਇਸ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਸਕ: ਅਧਿਐਨ

ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਸਕ: ਅਧਿਐਨ

 • Share this:
  ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ ਰੀਜਨਲ ਹੈਲਥ-ਯੂਰਪ ਜਰਨਲ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਧਮਨੀਆਂ ਭਾਵ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  ਇਸ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ।

  ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜੋਖਮ
  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

  ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
  ਯੂਸੀਐਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕ ਅਲਵੀਨਾ ਲਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, '80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੈਂਸਰ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

  ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
  ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 3,466 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗਰੁੱਪ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ) ਦੇ 13,517 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ 1998 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

  ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
  ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ 10 ਸਾਲ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਔਸਤਨ 6.7 ਸਾਲ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਔਸਤਨ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
  Published by:Amelia Punjabi
  First published: