Home /News /lifestyle /

Career In Dermatology: ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

Career In Dermatology: ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

career in dermatology

career in dermatology

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ (PCB) ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਸਰਜਰੀ (MBBS) ਕਰੋ। MBBS ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ (MD) ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Career In Dermatology: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕਿਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ (PCB) ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਸਰਜਰੀ (MBBS) ਕਰੋ। MBBS ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ (MD) ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸ

1) ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ

2) ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ

3) ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ, ਵੈਨੇਰੋਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਲੈਪ੍ਰੋਸੀ

4) ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ, ਵੈਨੇਰੋਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਲੈਪ੍ਰੋਸੀ

5) ਡਾਕਟਰ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਇਨ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਵੈਨੇਰੋਓਲੋਜੀ

6) ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਨ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਵੈਨੇਰੋਓਲੋਜੀ

ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ : ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ NEET ਦੁਆਰਾ MBBS ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਹਾ। ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਸਕੋਪ

ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਥੈਰੇਪੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲਜ

ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

2) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ

3) ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾ.ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

4) SRM ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

5) ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਵੇਲੋਰ

6) ਆਰਮਡ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪੁਣੇ

7) ਕਸਤੂਰਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਮੁੰਬਈ

8) ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ

Published by:Drishti Gupta
First published:

Tags: Doctor, Job, Lifestyle