Home /News /lifestyle /

ਸਾਵਧਾਨ! ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ

ਸਾਵਧਾਨ! ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ

ਸਾਵਧਾਨ! ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ(ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

ਸਾਵਧਾਨ! ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ(ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਨਰਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਵਾਲੇ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਸਿਹਤਮੰਦ ਥਾਇਰਾਇਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਨਰਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਵਾਲੇ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਸਿਹਤਮੰਦ ਥਾਇਰਾਇਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ, ਥਾਈਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਦੀ ਕਮੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਭਾਰ ਵਧਣਾ
MedicalNewsToday.com ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਥਾਈਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੱਕੇ ਰਹਿਣਾ
ਮੈਟਾਬੌਲਿਕ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲ ਝੜਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਈਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਵਾਲਾਂ ਦੇ follicles ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਾਈਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ follicles ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਂਡਰਫ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।

ਖੁਸ਼ਕ ਸਕਿਨ
ਖੁਸ਼ਕ ਸਕਿਨ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਾਲੀ ਸਕਿਨ ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਕਿਨ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕਿਨ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫਲੀਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਆਇਓਡੀਨ (Iodine) ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Health, Health benefits, Health care, Health care tips, Healthy Food

ਅਗਲੀ ਖਬਰ