Home /News /lifestyle /

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ Chandigarh, ਤੁਸੀਂ Night Life ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਹੋ ਨਜ਼ਾਰਾ

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ Chandigarh, ਤੁਸੀਂ Night Life ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਹੋ ਨਜ਼ਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਐਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੇਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਐਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੇਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਐਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੇਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਐਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੇਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਜਾਣੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ
-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੁੰਜ, ਪਿੰਜੌਰ ਗਾਰਡਨ, ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ, ਗਾਰਡਨ ਆਫ਼ ਫਰੈਗਰੈਂਸ, ਹਿਬਿਸਕਸ ਗਾਰਡਨ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਚਿਲਡਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਰਕ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਅਤੇ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਔਥੈਂਟਿਕ ​ਢਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published by:Sarafraz Singh
First published:

Tags: Chandigarh, Lifestyle, Travel

ਅਗਲੀ ਖਬਰ