Home /News /lifestyle /

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ

ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੱਖਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
 • Share this:

  ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੱਖਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

  ਅੱਖਰ 'ਏ'

  ਨਾਮ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਾਂ ਨੇਮ ਐਸਟ੍ਰੋਲਾਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ A ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਿੰਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  ਅੱਖਰ 'ਕੇ'

  ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ K ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  ਅੱਖਰ 'ਪੀ'

  P ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। P ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  Published by:Drishti Gupta
  First published:

  Tags: Features, Names, Religion