Home /News /lifestyle /

CIBIL SCORE TIPS: ਜਾਣੋ CIBIL ਸਕੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨੀ!

CIBIL SCORE TIPS: ਜਾਣੋ CIBIL ਸਕੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨੀ!

CIBIL SCORE TIPS: ਕਰਜ਼ਾ (Loan) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ CIBIL ਸਕੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ (Credit Score) ਉਹ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

CIBIL SCORE TIPS: ਕਰਜ਼ਾ (Loan) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ CIBIL ਸਕੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ (Credit Score) ਉਹ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

CIBIL SCORE TIPS: ਕਰਜ਼ਾ (Loan) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ CIBIL ਸਕੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ (Credit Score) ਉਹ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

CIBIL SCORE TIPS: ਕਰਜ਼ਾ (Loan) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ CIBIL ਸਕੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ (Credit Score) ਉਹ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟਿਪਸ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ : ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ : ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਲੇਟ੍ਰੋਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਣਦਾਤਾ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ CIBIL 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

CIBIL ਸਕੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CIBIL 300 ਅਤੇ 900 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੋਰ 900 ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। CIBIL ਸਕੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 750 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਬਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ CIBIL ਚੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ, ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Car loan, Home loan, Life style, Loan