Home /News /lifestyle /

Cooking Tips: ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਟਿਪਸ, ਵਧੇਗਾ ਸਵਾਦ

Cooking Tips: ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਟਿਪਸ, ਵਧੇਗਾ ਸਵਾਦ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੌੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੌੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੌੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • Share this:

ਕਰੇਲਾ (Bitter Melon) ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਸੁੰਗੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਰੇਲਾ ਇਸ ਦੇ ਕੌੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੇਲਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਖੂਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਕੌੜੇਪਨ ਕਾਰਨ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੌੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਟਿਪਸ

1. ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ -

ਕਰੇਲਾ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੌੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਇਸ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਰੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਕੌੜਾਪਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਦਹੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ -

ਦਹੀਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਹੀਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਤੱਤ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਦਹੀਂ 'ਚ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ 'ਚ ਕੜਵਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

3. ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ -

ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸਾਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼, ਸੌਂਫ ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

4. ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ -

ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਵਾਹਟ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਛਿਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਛਿਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੂਣ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਸੁਕਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਈ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇਲਾ ਸੁਆਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Cooking, Food, Lifestyle