Home /News /lifestyle /

Curd For Hair: ਦਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

Curd For Hair: ਦਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

 ਦਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

ਦਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

Curd For Hair:  ਦਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਦਾ ਹੇਅਰ ਮਾਸਕ (Curd Hair Mask) ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਦਹੀਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਮਾਸਕ (Curd Hair Mask) ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
Curd For Hair:  ਦਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਦਾ ਹੇਅਰ ਮਾਸਕ (Curd Hair Mask) ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਦਹੀਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਮਾਸਕ (Curd Hair Mask) ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲ ਰੇਸ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਲ ਸਫੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਦਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਂਡਰਫ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਦੇ ਮਾਸਕ (Curd Hair Mask) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਦਹੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਦਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ

ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਘੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਲਓ। ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Beauty, Beauty tips, Curd, Hair Care Tips, Lifestyle

ਅਗਲੀ ਖਬਰ