Home /News /lifestyle /

Health News: ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

Health News: ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

Health News: ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...

Health News: ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...

Health News: ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Health News: ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਘੱਟ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...

ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਐਵੋਕਾਡੋ ਟੋਸਟ: ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਐਵੋਕਾਡੋ ਟੋਸਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਐਵੋਕਾਡੋ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਮੋਨੋਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਕ ਯੋਗਰਟ : ਇਹ ਭੋਜਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਟ ਬਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਟੋਸਟ: ਨਟ ਬਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਟ ਬਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਟੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਡੇ : ਅੰਡੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਆਦੀ ਵੀ ਹਨ। ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ, ਪਕਾਏ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਮਲੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਓਟਮੀਲ: ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਟਮੀਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ-ਗਲੂਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਾਈਬਰ ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Diabetes, Health care tips, Healthy Food, Life style