Home /News /lifestyle /

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਖਾਸ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਖਾਸ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਖਾਸ (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਖਾਸ (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

Different types of tea: ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਚਾਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੱਥ-ਗੱਡੀਆਂ, ਚੌਪਾਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Different types of tea: ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਚਾਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੱਥ-ਗੱਡੀਆਂ, ਚੌਪਾਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪਾਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਪਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ :

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁਗਲਾਈ ਚਾਹ : ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਈ ਚਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਮ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਈ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਮੁਗਲਈ ਟੀ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਈ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਗਲਾਈ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂ ਪੀਓ।

ਅਸਾਮ ਦੀ ਲਾਲ ਚਾਹ : ਅਸਾਮ, ਸਿੱਕਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਚਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਭੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਨ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਸਾਮ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹਲਕਾ ਕੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਨਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਗਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।

ਨਾਥਦੁਆਰੇ ਦੀ ਫੁਦੀਨਾ ਚਾਹ : ਨਾਥਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੁਦੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਸਤੀ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਥਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਸ ਫੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।

ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਲਓ ਸਵਾਦ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਮਹਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ਚਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਚਾਹ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੀ ਚਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਹ ਨੂੰ ਨੂਨ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਚਾਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਇਲਾਇਚੀ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗੁਲਾਬੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਮਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ 'ਤੇ ਪਿਸਤਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਬੀ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਾਹਵਾ : ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇਹ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਹਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੀਟਰ ਚਾਹ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੌਫੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੀਟਰ ਚਾਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਇਰਾਨੀ ਚਾਹ : ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਰਾਨੀ ਚਾਹ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਸੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਚਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਰਾਨੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਆਦੀ ਕੇਸਰ ਚਾਹ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Hyderabad, Lifestyle, Tea, Travel