Home /News /lifestyle /

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ? ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ? ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅ

Disadvantages of mobile usage: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Disadvantages of mobile usage: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Disadvantages of mobile usage: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Disadvantages of mobile usage: ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ (Mobile Use in Life) ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ। ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਓ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ-

ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋ ਆਡੀਬਲ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸੌਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਡੀਬਲ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾ ਚਲਾਓ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਦਤਨ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰੋ।

ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ

ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।

ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਰੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ।

ਕਿਉਂ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Life style, Mobile phone, Smartphone