Home /News /lifestyle /

Professional Email Tool: ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਟੂਲ, ਅਜ਼ਮਾਓਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

Professional Email Tool: ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਟੂਲ, ਅਜ਼ਮਾਓਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

Professional Email Tool: ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਲਾਈਂਟ, ਕੁਲੀਗ ਜਾਂ ਬੌਸ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੂਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Professional Email Tool: ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਲਾਈਂਟ, ਕੁਲੀਗ ਜਾਂ ਬੌਸ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੂਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Professional Email Tool: ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਲਾਈਂਟ, ਕੁਲੀਗ ਜਾਂ ਬੌਸ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੂਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Professional Email Tool: ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਲਾਈਂਟ, ਕੁਲੀਗ ਜਾਂ ਬੌਸ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੂਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ AI ਅਧਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਵ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ Rytr.me। Rytr ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ wordtwin.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ।

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

-ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ Rytr ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ।

-ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡੈਸਕਟੌਪ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹੋ।

-ਗੂਗਲ ਸਰਚ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ Rytr ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ।

-ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ।

-ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

-ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਚੁਣੋ।

-ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਕੇ Rytr for me 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Tech News, Tech updates, Technology