• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • EPFO E NOMINATION ADD NOMINEE S NAME TO YOUR PF ACCOUNT BEFORE DECEMBER 31 KNOW THE COMPLETE PROCESS OF E NOMINATION GH AK

EPFO ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ: 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਾਣੋ ਈ-ਨੋਮੀਨਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯਾਨੀ PF ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ(Nominee) ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

EPFO ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ: 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਾਣੋ ਈ-ਨੋਮੀਨਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

  • Share this:
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯਾਨੀ PF ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ(Nominee) ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਇਸਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ PF ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ(Nominee) ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

EPFO ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ PF ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ(Nominee) ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ EPFO ​​ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “EPFO ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਈ-ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ(E-Nomination) ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੀ.ਐੱਫ., ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ(Nomination) ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਝੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਮਜ਼ਦ(Nominee) ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨਾਮਜ਼ਦ(Nominee) ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਪੀਐਫਓ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦ(Nominee) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਈ-ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
>> ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EPFO ​​ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹੋ।
>> ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ UAN ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
>> ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ(Manage) ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
>> ਹੁਣ ਨਾਮਜ਼ਦ(Nominee) ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ(Details) ਭਰੋ।
>> ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦ(Nominee) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਡ ਨਿਊ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
>> ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ Save Family Details 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published by:Ashish Sharma
First published: