Home /News /lifestyle /

SEX Power ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਇਗਰਾ: Research

SEX Power ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਇਗਰਾ: Research

ਵਾਇਗਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਗਰਾ ਡਰੱਗ ਸੈਕਸ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਇਗਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਗਰਾ ਡਰੱਗ ਸੈਕਸ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਇਗਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਗਰਾ ਡਰੱਗ ਸੈਕਸ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • Share this:
ਵਾਇਗਰਾ (Viagra)ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦੌੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿੰਗ ਦੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਨਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਇਗਰਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।


ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਐਂਡ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੀਆਗਰਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਦਰਅਸਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੈਸਕੁਲਰ ਜਿਮੈਨਸ਼ੀਏ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਵਾਇਗਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਲਡੇਨਾਫਿਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਰੈਕਟਾ, ਵਿਗੋਰਾ, ਇਡੇਗਰਾ, ਸੁਹਾਗਰਾ, ਮੈਨਫੋਰਸ ਆਦਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਵਾਇਗਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਗਰਾ ਡਰੱਗ ਸੈਕਸ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲਾਭ : ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੇਰੇਮੀ ਆਈਜ਼ੈਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਵਾਇਗਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਗਰਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਇਗਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਇਗਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਬੋ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਆਰਆਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵਾਇਗਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।


ਐੱਮਆਰਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਨੇਚਰ ਏਜਿੰਗ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਲਡੇਨਾਫਿਲ (ਵਾਇਗਰਾ) ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


2020 ਵਿੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਜਰਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਲਡੇਨਾਫਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੈਨੌਕਸ ਹਿੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲੇਨ ਹੋਰੋਵਿਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਲਡੇਨਾਫਿਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Health, Health tips, Lifestyle, Sex life

ਅਗਲੀ ਖਬਰ