Home /News /lifestyle /

Mother Daughter Relationship: ਮਾਂ 'ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਸੁਝਾਅ, ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਖਤਮ

Mother Daughter Relationship: ਮਾਂ 'ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਸੁਝਾਅ, ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਖਤਮ

Mother Daughter Relationship: ਮਾਂ 'ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਸੁਝਾਅ, ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਖਤਮ (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

Mother Daughter Relationship: ਮਾਂ 'ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਸੁਝਾਅ, ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਖਤਮ (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

Mother Daughter Relationship: ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਧੀ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਧੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ (Teenage) ਧੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
Mother Daughter Relationship: ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਧੀ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਧੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ (Teenage) ਧੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਂ-ਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-

ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਧੀ 'ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਥੋਪੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ - ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਝਿੜਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਆਪਣੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ - ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

ਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ।

ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ - ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫੈਸ਼ਨ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਵਾਦ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Daughter, Mother, Parents, Relationship

ਅਗਲੀ ਖਬਰ