ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸਕਿਨ ਲਈ ਬਣਾਓ ਦਲੀਏ ਦਾ ਉਬਟਨ, ਕਿੰਝ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਬਟਨ (Ubtan) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਬਟਨ (Ubtan) ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਮਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸਕਿਨ ਲਈ ਬਣਾਓ ਦਲੀਏ ਦਾ ਉਬਟਨ, ਕਿੰਝ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

  • Share this:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਬਟਨ (Ubtan) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਬਟਨ (Ubtan) ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਮਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਨ ਦੇ ਉਬਟਨ (Ubtan) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਮਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਸਕਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਆ ਉਬਟਾਨ (Dalia Ubtan) ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਲੀਏ ਦਾ ਉਬਟਨ (Dalia Ubtan)ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ

ਸਮੱਗਰੀ
ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਦਲੀਆ,
ਗੁਲਾਬ ਜਲ,
ਇੱਕ ਚਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ,
ਕੁਝ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ,
ਇੱਕ ਚੂੰਡੀ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ

ਉਬਟਨ (Dalia Ubtan)ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ: ਦਲੀਏ ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ, ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਮਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੇਲਯੁਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ।

ਉਬਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋ : ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਪੂੰਝ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਉਬਟਨ ਲਗਾਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਬਟਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਉਬਟਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦਿਨ ਭਰ ਪੋਸ਼ਕ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਓਟਮੀਲ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਖੁਸ਼ਕ ਸਕਿਨ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੈੱਡ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published by:rupinderkaursab
First published: