Home /News /lifestyle /

Puzzle: ਜਿਰਾਫ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਪ, ਲੱਭਣ ਕੇ ਮਨਵਾਓ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਲੋਹਾ

Puzzle: ਜਿਰਾਫ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਪ, ਲੱਭਣ ਕੇ ਮਨਵਾਓ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਲੋਹਾ

Optical illusion Puzzle: ਆਪਟੀਕਲ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜਿਰਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਲਟਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਰਾਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ।

Optical illusion Puzzle: ਆਪਟੀਕਲ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜਿਰਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਲਟਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਰਾਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ।

Optical illusion Puzzle: ਆਪਟੀਕਲ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜਿਰਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਲਟਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਰਾਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Optical illusion Puzzle: ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲੱਭਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਆਪਟੀਕਲ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜਿਰਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਲਟਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਰਾਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਰਾਫਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੁਪਿਆ ਸੱਪ

ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਰਾਫ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਟਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਾਂਗ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਰਾਫਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਪ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਸੱਪ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਭਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ।

ਜਿਰਾਫ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਾਰਨ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਲਝਣ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੱਪ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਰਾਫ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗ ਧੱਫੜ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। . ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਪ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਜਿਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Ajab Gajab News, Optical illusion, Puzzle Games, Viral news