Home /News /lifestyle /

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਕੀਟਾਣੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਕੀਟਾਣੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਕੀਟਾਣੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਕੀਟਾਣੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੇਜਾਈਨਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ (Bacterial Vaginosis) ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪੇਨਿਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬੇਸ (Penis microbes) ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • Share this:
  ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯੋਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਇਕਰੋਬਾਇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੀਸਟ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਇਕਰੋਬਾਇਮ ਯਾਨੀ ਕੀਟਾਣੂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਇਕਰੋਬਾਇਮ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ ਵਰਗੇ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਕਲੇਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੇਜਾਇਨਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਤਲਾ, ਸਫ਼ੇਦ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਾਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਦਬੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਕ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (NHS) ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਜਾਈਨਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
  ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਜਾਇਨਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਮਾਇਕਰੋਬਾਲੌਜੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਹੋਰ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਕਰੋਬਾਇਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦੇ ਪੀ ਐਚ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਨਿਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬੇਸ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪਾਰਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਵੈਜਾਇਨਲ ਮਾਇਕਰੋਬਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪੇਨਿਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬੇਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬੇਸ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯੋਨੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।

  ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਡਿਜੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਟੀਬਾਔਟਿਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੇਜਿਨੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। .
  ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਯੋਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਗੈਰ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਕਲੀਂਜਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
  ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਦਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

  ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
  ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂ ਐਨਲ ਅਤੇ ਵੈਜਾਇਨਲ। ਕੰਡੋਮ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਡੈਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਟਾਈਟ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਨਾ ਪਾਉ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਸੁੱਕੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  Published by:Anuradha Shukla
  First published:

  Tags: Disease, Relationship, Sex, Sexual

  ਅਗਲੀ ਖਬਰ